Άνοψη

Η Αρχιτεκτονική Άνοψη είναι το σχέδιο που αναπαριστά υπό κλίμακα ένα οικοδόμημα σε οριζόντια τομή όπως το βλέπει κανείς από κάτω. Λέγεται και Ανακλαστική Κάτοψη Οροφής Reflected Ceiling Plan (RCP).

Στις Ανόψεις μιας Υφιστάμενης Κατάστασης, αποτυπώνονται τα διαφορετικά επίπεδα των οροφών των δοκαριών και αναφέρονται αναλυτικά τα ύψη αυτών από τα δάπεδα.

Επιπλέον μπορούμε να προσφέρουμε:
• Θέση φωτιστικών
• Δίκτυα
• Διακοσμήσεις οροφής με τα υλικά της
• Βλάβες υγρασίες ρωγμές
• Εικόνα Άνοψης υψηλής ανάλυσης
• Ορθοφωτογραφία Άνοψης υψηλής ανάλυσης