40 Λατομεία στη Μάλτα και στο Γκόντζο

 • hornΌνομα Έργου: 40 Λατομεία στη Μάλτα και στο Γκόντζο
 • Χώρα: Μάλτα
 • Tοποθεσία: 650 στρέμματα, στους Δήμους Birguma, Ta' Dmejrek, Rabat, Naxxar, Dingli, Twil, Mqabba, Siggiewi, Tal- Lunzjata, Iklin, Swieqi
 • Χρόνος ολοκλήρωσης: Σεπ.-Νοε. 2019 Scanning registration, παραγωγή σχεδίων και τρισδιάστατου μοντέλου
  • Ίδρυση πολυγωνομετρικού δικτύου
  • Αποτυπώσεις των λατομικών χώρων
  • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
  • Ογκομετρήσεις συνολικού όγκου μεγαλύτερου από 12 εκατομμύρια κυβικά μέτρα
 • Τελικό προϊόν: As Built Documentation: 1:500 κατόψεις, Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους του Λατομικού Χώρου πριν και μετά την επέμβαση

 

 

 40mines 02

40mines 03

40mines 04

40mines 05