Αποτύπωση και Έλεγχος Κατασκευών Εργοταξίου

Τόσο η Ίδρυση όσο και η συντήρηση Υψηλής Ακρίβειας Δικτύου Ελέγχου και Αναφοράς είναι η βάση για την σωστή έναρξη αλλά και την εύρυθμη λειτουργεία κάθε μεγάλου Εργοταξίου.

Η παρακολούθηση της κατασκευή με υψηλής ακρίβειας μετρήσεις γίνεται συστηματικά και καθημερινά αν αυτό είναι απαραίτητο.

Ο έλεγχος της θέσης και του υψομέτρου κάθε στοιχείου του Έργου γίνεται με πλήρη τεκμηρίωση σε όλη την διάρκεια της κατασκευής.

Το προσωπικό της XYZ γνωρίζει σε βάθος την μελέτη και έχει πλήρη επίγνωση του Έργου ώστε να συγκρίνει τις κρίσιμες θεωρητικές θέσεις της κατασκευής με τις υλοποιημένες στο Έργο.Coral As Is

Γίνονται αναλυτικοί έλεγχοι:
• Παραμόρφωσης
• Καθίζησης
• Σύγκλισης
• Απόκλισης
• Εκτροπής

Οι έλεγχοι είναι σχετικοί (με την συγκεκριμένη κατασκευή) αλλά και απόλυτοι (σε σχέση με τις περιβάλλουσες κατασκευές).

Οι αποκλείσεις από την θεωρητική θέση και από το θεωρητικό υψόμετρο κοινοποιούνται στην μελετητική ομάδα του Έργου με κατάλληλα σχέδια ώστε να παρθούν ανάλογες αποφάσεις.

Η υψηλή ακρίβεια στο δίκτυο ελέγχου αποτελεί την εγγύηση για την ορθή λειτουργεία και την συνέχιση του Έργου.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button