Τεχνικά έργα - Εργοτάξια

Από τα Αρχικά Στάδια του Έργου αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό των Τοπογραφικών Εργασιών σε αυτό.

Από την εγκαθίδρυση του δικτύου ελέγχου την συντήρηση αυτού μέχρι την χάραξη και την παρακολούθηση του έργου καλύπτουμε τις ανάγκες του σύγχρονού εργοταξίου με Καινοτόμες Βραβευμένες Υπηρεσίες.

Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Ελέγχους Ακριβείας στο εν λειτουργεία Εργοτάξιο για τον έλεγχο και την Παρακολούθηση των Κατασκευών.

Η XYZ προσφέρει μια πλειάδα υπηρεσιών σε Εργοτάξιακούς Χώρους για όλη την διάρκεια των εργασιών, ενισχύοντας τον πολυδιάστατο Έλεγχο και την Τεκμηρίωση του Έργου εξασφαλίζοντας την Ποιότητα της Κατασκευής και την Ομαλή Ροή του Έργου

  

 

 

 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Πιστοποίηση ISO 9001 - 2015ISO TransΗ εταιρεία Σ. ΚΑΤΣΩΛΗΣ - Δ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ Ο.Ε. «ΧΥΖ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
είναι Πιστοποιημένη από την Bureau Veritas σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για την υλοποίηση τεχνικών μελετών στα πεδία:
ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ / ΕΙΔΙΚΩΝ 3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ LASER SCANNER ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει ώστε να επιτύχει το επιθυμητό υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ / ΚΤΗΡΙΑΚΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ / ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ / ΣΤΑΔΙΑΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΟΡΥΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΕΙΑ / ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ / ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Δείτε όλα τα έργα που η xyz έχει αναλάβει την τοπογραφική υποστήριξη   /   Δείτε τα έργα σε εικόνες    /   Δείτε τους Πελάτες μας

ΧΥΖ ΟΕ

Η XYZ είναι Τοπογραφική Μελετητική Εταιρεία από εξειδικευμένους Τοπογράφους Μηχανικούς με έδρα την Ελλάδα, με σημαντική παρουσία σε μεγάλα εργοτάξια για περισσότερο από 22 χρόνια σε μεγάλα έργα, όπως μεταλλικές κατασκευές, αεροδρόμια, διυλιστήρια πετρελαίου και στην κατασκευή βιομηχανικών μονάδων, όπου απαιτούνται υψηλές σε ακρίβεια μετρήσεις κάτω από μεγάλες χρονικές πιέσεις.

Η ΧΥΖ καινοτομεί και επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Απέσπασε βραβείο στο Blue Growth 2016 του Δήμου Πειραιά και επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1000 εταιρείες παγκοσμίως από την PortXL του Port of Rotterdam. Έτσι δημιουργήθηκε η ΧΥΖ BV με έδρα την Ολλανδία που ειδικεύεται σε τρισδιάστατες αποτυπώσεις με χωρικούς σαρωτές Laser Scanner 3D, 3D modeling και 360 εικονικές περιηγήσεις για τους τομείς της ναυτιλίας και της βιομηχανίας.

 

Constructions

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button