Τοπογραφικά διαγράμματα

Εθνικό Κτηματολόγιο - Τοπογραφικά Διαγράμματα

Όχι απλά ιδιαίτερα σημαντικό σημείο αλλά η πεμπτουσία του Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο προσδιορισμός της θέσης, του σχήματος και των διαστάσεων του γεωτεμαχίου.

Μην θεωρείτε τον προσδιορισμό των παραπάνω αυτονόητο και μην δέχεστε απροβλημάτιστα τον όποιο προσδιορισμό κάνει ο ανάδοχος στην αντίστοιχη περιοχή κτηματογράφησης. Ίσως η κατάθεση τοπογραφικού από τον γείτονα και η μη κατάθεση από εσάς, ευνοήσει τον γείτονα σε περίπτωση επικάλυψης των γειτονικών γεωτεμαχίων.

Οι κλίμακες σύνταξης των διαγραμμάτων είναι 1:5000 για τις εκτός σχεδίου  ή τις αραιοκατοικημένες περιοχές ή 1:1000 για τις αστικές. Οι κλίμακες σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων για σύνταξη συμβολαίων ή την έκδοση οικοδομικών αδειών είναι πολύ ακριβέστερες (πέντε έως δέκα φορές), δηλαδή, 1:500 για τα εκτός σχεδίου και 1:200 για τα αστικά.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο συντάσσεται κατά κύριο λόγο από αεροφωτογραφίες με φωτογραμμετρικές μεθόδους και σπάνια από επίγειες μεθόδους.
Η ακρίβεια σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου είναι:

  • [1:5000 (1μ-1,25μ) ή 1:1000] Κλίμακες διαγραμμάτων

  • Επαναπροσδιορισμός των ορίων

  • Κάνοντας σωστά την αρχική δήλωση αποφεύγεται σε περίπτωση λάθους και αμφισβητήσεων η διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών μεταβολών.

Η σύνταξη πρόσφατου τοπογραφικού διαγράμματος διασφαλίζει:

  • Την ορθότητα των στοιχείων που καταθέτουμε

  • Έλεγχο υπάρχουσας διαμορφωμένης κατάστασης με αυτή των τίτλων

  • Σιγουριά στην κατάθεση της αίτησης και ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα απ' τις διαδικασίες α' και β' ανάρτησης χωρίς δικαστικές διαμάχες και περιττά έξοδα μετά την ολοκλήρωση των αρχικών εγγραφών.

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελείται από το τεχνικό κομμάτι και από το νομικό κομμάτι.
Το τεχνικό καλύπτεται απ' τη σύνταξη ορθού τοπογραφικού.

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος σε ενιαίο δίκτυο συντεταγμένων (ΕΓΣΑ '87) για απόλυτο έλεγχο - ταύτιση με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το γραφείο μας διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και την τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να εντάσσει την οποιαδήποτε ιδιοκτησία-ακίνητο στο δίκτυο συντεταγμένων του Ελληνικού Κτηματολογίου δηλαδή στο (ΕΓΣΑ '87).

 

Γιατί το Τοπογραφικό το κάνει Τοπογράφος Μηχανικός ;Γιατί το Τοπογραφικό το κάνει Τοπογράφος Μηχανικός ;

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button