ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 Α. Τη δήλωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν τα υποβάλλουμε:

 1. Στο αρμόδιο Κτηματογραφικό γραφείο. Βρείτε εδώ ποιο είναι το αρμόδιο κτηματογραφικό γραφείο για το ακίνητό σας.
  Τη δήλωση, την οποία έχετε υπογράψει, μπορεί να την καταθέσει και κάποιος άλλος τον οποίο έχετε εξουσιοδοτήσει με απλή ενυπόγραφη εξουσιοδότηση.
  Προσοχή: Σε περίπτωση που κάποιος άλλος συμπληρώσει και υπογράψει τη δήλωση για το ακίνητό σας (ή δικαιώματός σας σε ακίνητο) χρειάζεται να προσκομιστεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).

 2. Μέσω συστημένης ταχυδρομικής αποστολής προς το αρμόδιο κτηματογραφικό γραφείο, είτε μέσω ΕΛΤΑ, είτε μέσω courier.
  Προσοχή! Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης που θα εσωκλείεται στο φάκελο θα πρέπει  να είναι το πρωτότυπο και όχι αντίγραφο αυτού.

 3. Μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. Εάν είστε χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου και έχετε διεύθυνση email ζητήστε εγκαίρως κωδικό πρόσβασης καθώς και περαιτέρω πληροφορίες από το δικτυακό τόπο www.ktimatologio.gr για να καταθέσετε όλα σας τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αφορούν το ακίνητο, αφού τα έχετε σαρώσει ηλεκτρονικά (μέσω scanner). Είναι δυνατό επίσης να αποστείλετε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η δήλωση του ακινήτου σας να είναι πλήρης και χωρίς λάθη.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συντάξετε τη δήλωση του ακινήτου σας αλλά και οποιοδήποτε άλλο έντυπο που σχετίζεται με το Εθνικό Κτηματολόγιο (σύνταξη ένστασης, σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος , σύνταξη διαγραγράμματος γεωμετρικών μεταβολών κ.ά.).

Για να γίνει αυτό χρειάζεται να περάσετε από το γραφείο μας το οποίο έχει έδρα στην οδό Ευελπίδων αρ. 31 γωνία με την οδό Κιμώλου.
Πριν έρθετε στο γραφείο μας βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύσουν την αίτησή σας.

Β. Η υποβολή της Δήλωσης

Με την κατάθεση της δήλωσης στο αρμόδιο κτηματογραφικό γραφείο, εκεί ελέγχεται:

 • Η πληρότητα της δήλωσης και των εγγράφων.

 • Η ορθότητα των προσωπικών στοιχείων.

 • Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος που δηλώνετε.

 • Η καταβολή του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

Γ. Εντοπισμός της ιδιοκτησίας

Σημαντικός είναι ο εντοπισμός του γεωτεμαχίου στο οποίο αντιστοιχεί το δικαίωμα που δηλώνεται. Ο εντοπισμός αυτός γίνεται σε χάρτη ή ορθοφωτοχάρτη.
Εάν δεν καταφέρετε να εντοπίσετε τη θέση και τα όρια του ακινήτου κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και σε μελλοντικό χρόνο. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταθέσει τοπογραφικό διάγραμμα ή το διάγραμμα που έχετε καταθέσει δεν είναι πρόσφατο και στο οποίο δεν υπάρχει οδοιπορικό ή διάγραμμα εντοπισμού του ακινήτου και δεν καταφέρετε να εντοπίσετε την ιδιοκτησία σας (το γεωτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία σας, κατάστημα, διαμέρισμα ή άλλο, για το οποίο δηλώνεται το δικαίωμά σας), κατά την άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσετε στη σύνταξη πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος και μάλιστα στο ίδιο δίκτυο συντεταγμένων (Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς 1987 ή ΕΓΣΑ '87), με αυτό που αποτυπώνονται τα γεωτεμάχια στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Εάν δεν ξέρετε που βρίσκετε η ιδιοκτησία σας και πάλι μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Δ. Αποδεικτικό υποβολής Δήλωσης

Με την καταβολή της δήλωσης θα λάβετε τελικά Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης, αριθμό πρωτοκόλλου, κωδικό προσώπου και κωδικό ιδιοκτησίας (προσωρινό ΚΑΕΚ) για κάθε ακίνητο.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button