Πτυχία

Τα μελετητικά πτυχία που διαθέτουμε είναι τα εξής:

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16) Γεωδαιτικές,
Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές

Τάξεως Γ΄ Στέφανος Κατσώλης- Αρ. Μητρώου:12438
Τάξεως Γ΄ Δημήτρης Μπιλάλης- Αρ. Μητρώου:12670
Τάξεως Β΄ Παναγιώτης Κατσώλης- Αρ. Μητρώου: 6821

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
(οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων
υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές)

Τάξεως Β΄ Στέφανος Κατσώλης - Αρ. Μητρώου:12438
Τάξεως Β΄ Δημήτρης Μπιλάλης - Αρ. Μητρώου:12670
Τάξεως Α΄ Παναγιώτης Κατσώλης- Αρ. Μητρώου: 6821

 

 European Union Aviation Safety Agency E.A.S.A.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ H.C.A.A. – Υ.Π.Α.
• A1 / A3 OPEN SUB CATEGORY
• Εγγεγραμμένος Εκμεταλλευόμενος ΣμηΕΑ

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button