Τοπογραφικές μελέτες

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ-ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ
Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κατάλληλα για:

 • Συμβολαιογραφικές πράξεις & άλλες δικαιοπραξίες.
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.
 • Ιδιωτική πολεοδόμηση
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού & παραλίας Τοπογραφικό Διάγραμμα για τον καθορισμό Αιγιαλού και Παραλίαςμε διάγραμμα ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87.
 • Χαρακτηρισμό δασαρχείου με διάγραμμα ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87.
 • Μελέτη εγκατάστασης για Φωτοβολταϊκά συστήματα ή άλλες ανανεώσιμες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως Αιολική Ενέργεια, Γεωθερμική, Ηλιακή, Υδραυλική, Παραγωγή βιομάζας. Το διάγραμμα αυτό είναι ενταγμένο στο Εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, καθώς και στα άλλα υπόβαθρα που απαιτούνται.
 • Δίκτυα όπως οπτικής ίνας, με πολυ χαμηλό κόστος. Αποτυπώσεις εν κινήση με ειδικά εξοπλισμένο όχημα και ακρίβεια μετρήσεων που φτάνει τα 2cm.
 • Σήμανση επί εδάφους οικοπέδων-αγροτεμαχίων.

 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών (χάραξη θεμελίωσης).
 • Σύνταξη διαγραμμάτων & πινάκων αναλογισμού.
 • Χωρισμός - Κατάτμηση Ιδιοκτησιών σε μικρότερες άρτιες ιδιοκτησίες. Παράλληλη μελέτη οδοποιίας σε συνδυασμό με το χωρισμό.
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις: Κατόψεις, Όψεις κτιρίων και κατασκευών. Απόδοση ψηφιακών μοντέλων εδάφους.
 • Αποτυπώσεις μεγάλων εκτάσεων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό κόστος με τη χρήση της τεχνολογίας των γεωδαιτικών δεκτών GPS.
 • Εντοπισμός Ιδιοκτησιών
   

ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ

1.Εγκατάσταση νέων τριγωνομετρικών σημείων και σύνδεση αυτών σε οποιοδήποτε σύστημα συντεταγμένων. Μετρήσεις υπαίθρου, υπολογισμοί και επιλύσεις τριγωνισμού με εξοπλισμό αιχμής γεωδαιτικό GPS δύο συχνοτήτων με ακρίβειες έως 0,005 m σε αποστάσεις χιλιομέτρων. Στατικός (Static) και γρήγορος στατικός (Rapid Static) εντοπισμός θέσης για μετρήσεις μέγιστης ακρίβειας με χρήση του Post Processing προγράμματος GNSS Studio.
2.Aναγνώριση/Επισήμανση/Γωνιομέτρηση/Μέτρηση αποστάσεων
3.Ένταξη ιδιοκτησιών στο Εθνικό Κρατικό Δίκτυο Συντεταγμένων σε ΗΑΤΤ, ΕΓΣΑ '87, Γεωγραφικές συντεταγμένες, ΤΜ 3μοιρών.
4.Καταβιβασμός εναερίου τριγωνομετρικού σημείου.

 • Χωροσταθμήσεις
 • Ισοϋψείς καμπύλες
 • Ψηφιακό μοντέλο εδάφους/ τρισδιάστατη απεικόνιση

 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

 • Σήμανση επί εδάφους ορίων οικοπέδων-αγροτεμαχίων.
 • Εφαρμογή (χάραξη) ρυμοτομικών/ οικοδομικών γραμμών.
 • Υλοποίηση επί του εδάφους κτιρίων-κατασκευών.

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύνταξη διαγραμμάτων & Πινάκων αναλογισμού.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΤΛΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

· Κληρομοτεμάχια-παλιές διανομές σε άγνωστα τοπωνύμια.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 'Οπως κατασκευάστηκε' (As built drawing).

ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ (ΟΔΕΥΣΕΙΣ)

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣΤΑΘΕΡΩΝ

· με GPS διπλής συχνότητας (Real time Kinematic) στο εθνικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87 για φωτογραμμετρικές εφαρμογές (παραγωγή διαγραμμάτων, ορθοφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών, ψηφιακών μοντέλων εδάφους).

Με τη χρήση του τοπογραφικού εξοπλισμού του γραφείου, αλλά και του εξειδικευμένου προσωπικού μπορούν να γίνουν άμεσα μετρήσεις υπαίθρου με χρήση γεωδαιτικών δεκτών GPS για την παραγωγή ολοκληρωμένων τοπογραφικών ή απλά για αποτυπώσεις οδών, περιγραμμάτων ιδιοκτησιών, ρεμάτων ή άλλων στοιχείων του εδάφους.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button