ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Επιλέξτε στην εφαρμογή μας την θέση της ιδιοκτησίας σας για να βρείτε σε ποια φάση βρίσκεται το Εθνικό Κτηματολόγιο στην συγκεκριμένη περιοχή ή δείτε εδώ τις περιοχές υπό κτηματογράφηση.


 Αν η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε περιοχή με Κίτρινο Χρώμα «Δεν έχει ξεκινήσει» η διαδικασία ένταξης στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Όπως και σε ολόκληρη την Ελλάδα έτσι και στη συγκεκριμένη θέση έχει κηρυχθεί διαδικασία κτηματογράφησης (ΦΕΚ 1077-15-07-2010).


 Αν η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε περιοχή με Κόκκινο Χρώμα τότε ανήκει στην «Σε εξέλιξη» νέα γενιά κτηματογραφήσεων. Η δήλωση των ιδιοκτησιών έχει ολοκληρωθεί.

Για την ιδιοκτησία σας αναμένεται η Ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων που θα γίνει στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης:
Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης «πρόδηλων σφαλμάτων» (από τον Προϊστάμενο του Γραφείου) στις κτηματολογικές εγγραφές. Για κάθε άλλο λάθος ή παράλειψη ισχύει δεκαετής προθεσμία προσφυγής στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκπρόθεσμη αναγνώριση αδήλωτων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία σας δεν έχει δηλωθεί ή έχει καταχωρηθεί σε άλλον φερόμενο ιδιοκτήτη (σε ιδιώτη ή στο δημόσιο π.χ. δημόσιες δασικές εκτάσεις) μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μια σειρά από υπηρεσίες. Η προσφυγή σας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο μπορεί να συνοδευτεί από τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση, ενημερωμένα και πλήρη τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και Φωτοερμηνεία με διαχρονική έρευνα αεροφωτογραφιών.


 Αν η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε περιοχή με Καφέ Χρώμα: «Υποβολή» δηλώστε τώρα την ιδιοκτησία σας.

Οι περιοχές που τώρα κτηματογραφούνται είναι:


 Αν η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε περιοχή με Μπλε Χρώμα: «Επεξεργασία Ενστάσεων» Η δήλωση των ιδιοκτησιών έχει ολοκληρωθεί, η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων έχει γίνει και επεξεργάζονται ή εκδικάζονται οι ενστάσεις. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης για να ελέγξετε πώς έχουν καταχωρήσει την ιδιοκτησίας σας.

Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία σας δεν έχει δηλωθεί ή έχει καταχωρηθεί σε άλλον φερόμενο ιδιοκτήτη (σε ιδιώτη ή στο δημόσιο π.χ. δημόσιες δασικές εκτάσεις) μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μια σειρά από υπηρεσίες. Η προσφυγή σας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο μπορεί να συνοδευτεί από τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση, ενημερωμένα και πλήρη τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και Φωτοερμηνεία με διαχρονική έρευνα αεροφωτογραφιών.


 Αν η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε περιοχή με Μωβ Χρώμα: Τώρα γίνεται η Ανάρτηση των Κτηματολογικών Πινάκων και είναι η στιγμή που μπορείτε να κάνετε «Ενστάσεις».

Οι περιοχές που τώρα βρίσκονται υπό Ανάρτηση τα κτηματολογικά στοιχεία είναι:
Αν έχετε ιδιοκτησία σε μία από αυτές τις περιοχές και εάν την έχετε δηλώσει στο Εθνικό Κτηματολόγιο θα πρέπει να ελέγξετε εάν όλα τα στοιχεία της ανάρτησης που αφορούν την ιδιοκτησία σας είναι σωστά. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι οι διαστάσεις, το εμβαδόν, η θέση (Διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων), τα στοιχεία των ιδιοκτητών (Διόρθωση Πρόδηλου Σφάλματος) κα.
Σε περίπτωση που κάποια από τα στοιχεία δεν είναι σωστά θα πρέπει να κάνετε ένσταση. Στις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει γεωμετρική μεταβολή μαζί με την ένσταση συνυποβάλλεται ενημερωμένο κτηματογραφικό διάγραμμα - διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η εν λόγω μεταβολή.
Τα προσωρινά Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι προσωρινοί Κτηματολογικοί Πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένα στα Γραφεία Κτηματογράφησης επί δύο (2) μήνες


 Αν η ιδιοκτησία σας βρίσκεται σε περιοχή με Πράσινο Χρώμα: Η κτηματογράφηση στην περιοχή της ιδιοκτησίας σας «Ολοκληρώθηκε»!

Έχει γίνει έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου και έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία.
Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης «πρόδηλων σφαλμάτων» (από τον Προϊστάμενο του Γραφείου) στις κτηματολογικές εγγραφές. Για κάθε άλλο λάθος ή παράλειψη ισχύει δεκαετής προθεσμία προσφυγής στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκπρόθεσμη αναγνώριση αδήλωτων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία σας δεν έχει δηλωθεί ή έχει καταχωρηθεί σε άλλον φερόμενο ιδιοκτήτη (σε ιδιώτη ή στο δημόσιο π.χ. δημόσιες δασικές εκτάσεις) μπορούμε να σας βοηθήσουμε με μια σειρά από υπηρεσίες. Η προσφυγή σας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο μπορεί να συνοδευτεί από τεκμηριωμένη τεχνική έκθεση, ενημερωμένα και πλήρη τοπογραφικά διαγράμματα, αλλά και Φωτοερμηνεία με διαχρονική έρευνα αεροφωτογραφιών.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button