ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Τα έντυπα Δήλωσης του Ν.2308/1995 του κτηματολογίου που αφορούν τις υπό Κτηματογράφηση περιοχές είναι:

  • Δήλωση (Δ1) για φυσικά πρόσωπα ή για νομικά πρόσωπα Δήλωση (Δ2)

 

Έντυπα Αιτήσεων στα Κτηματογραφικά Γραφεία:

Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης

Αίτηση Κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων

Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης

Αιτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη Δήλωση

Υποχρεωτικά έγγραφα για ειδικές περιπτώσεις

Σε περίπτωση που η υποβολή των στοιχείων γίνει από τρίτο πρόσωπο απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής).

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button