ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι αναρτήσεις Δασικών Χαρτών συνεχίζονται !

Η Νέα Ανάρτηση αφορά την Δυτική Αττική και τους νομούς Τρικάλων (το σύνολο περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων) και Καβάλας (νέοι ΟΤΑ).

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο προγραμματισμός ανάρτησης του δασικού χάρτη στις περιοχές αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Δασών

ολόκληρη η υπόλοιπη Αττική,

αλλά και περιοχές από τους νομούς:

Ημαθίας,
Καρδίτσας,
Χίου,
Θεσσαλονίκης,
Λάρισας,
Μαγνησίας και
Πειραιά

Δασικοί Χάρτες Ελλάδα 1 

Η «Πρώτη» Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών που έγινε από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2017 και του 2018 ολοκληρώθηκε.

Η συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) αναμένεται.


Η Ανάρτηση αυτή αφορούσε τις παρακάτω περιοχές:

για το 2018:

 

 

και για το 2017 αφορούσε τις περιοχές:

Ανατολική Αττική και Δυτική Αττική

Αργολίδα Η ανάρτηση αφορά στο Δήμο Ναυπλιέων

Αρκαδία

Αχαΐα

Δράμα Η ανάρτηση αφορά στο Δήμο Δράμας και τον ΟΤΑ Μ. Αλεξάνδρου Δοξάτου

Δωδεκανήσα Η ανάρτηση αφορά στους Δήμους Πάτμου και Σύμης

Έβρο Η ημερομηνία αφορά μόνο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Εύβοια

Ηλεία

Ηράκλειο Η ημερομηνία αφορά μόνο στο Δήμο Ηρακλείου

Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα

Καβάλα

Κέρκυρα

Κοζάνη

Κυκλάδες Η ανάρτηση αφορά τις νήσους Σύρου, Σίφνου, Κιμώλου και των πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου και Μήλου της ν. Μήλου

Λακωνία

Λάρισα

Λέσβο

Μαγνησία

Μεσσηνία

Ξάνθη Η ανάρτηση αφορά μόνο στο Δήμο Ξάνθης

Πέλλα Η ανάρτηση αφορά μόνο στο Δήμο Έδεσσας

Πιερία

Πρέβεζα Η ανάρτηση αφορά μόνο στο Δήμο Πρέβεζας

Ροδόπη Η ανάρτηση αφορά στο Δήμο Κομοτηνής και στον ΟΤΑ Μέσης Παγουρίων Κομοτηνής

Σάμο Η ανάρτηση αφορά μόνο στο Δήμο Σάμου

Σκύρο

Φθιώτιδα Η ανάρτηση αφορά μόνο στο Δήμο Λαμίας

Φλώρινα Η ανάρτηση αφορά μόνο στο Δήμο Φλώρινας

Χαλκιδική

Χίο Η ανάρτηση αφορά μόνο τον ΟΤΑ Νεοχωρίου Χίου

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. Το χρονικό περιθώριο των 45 ημερών (65 για τους κατοίκους του εξωτερικού) για την υποβολή ενστάσεων είναι ιδιαίτερα μικρό και η δυνατότητα των υπηρεσιών για έκδοση αεροφωτογραφιών παλαιοτέρων ετών, όπου μπορείτε να τεκμηριώσετε - στοιχειοθετήσετε την ένστασή σας, είναι περιορισμένη.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Είναι σημαντικό να κάνω ένσταση;
Είναι η τελευταία ίσως ευκαιρία που έχετε για να ξεκαθαρίσετε την ιδιοκτησία σας ως προς το δασικό χαρακτήρα. Μετά από την προθεσμία αυτή δεν μπορείτε να κάνετε πλέον ένσταση και δεν προβλέπεται περίοδος παράτασης.

Μπορείτε να δείτε εδώ την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη

Οι αντιρρήσεις - ενστάσεις αφορούν αποκλειστικά στην αμφισβήτηση του δασικού χαρακτήρα των εμφανιζομένων στο χάρτη δασικών εκτάσεων. Οι έχοντες το έννομο συμφέρον (πληρώνοντας το τέλος αντιρρήσεων), μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους. Το γραφείο μας σε συνεργασία με δασολόγο λόγω της εξειδίκευσής του σε θέματα φωτοερμηνείας και εντοπισμού των ιδιοκτησιών σε αεροφωτογραφίες του παρελθόντος, μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά σε τέτοιου είδους ενστάσεις, αφού το υλικό των αεροφωτογραφιών αποτελεί ίσως και το μοναδικό ουσιαστικό στοιχείο που μπορεί να αποδείξει τον πιθανό «μη δασικό» χαρακτήρα της υπό εξέταση περιοχής. Πάντα κοντά σας με τον εξειδικευμένο δικτυακό αυτό τόπο σε θέματα Κτηματολογίου, προσπαθούμε να βοηθήσουμε ως σύμβουλοι μηχανικοί τους πολίτες στα θέματα του Εθνικού Κτηματολογίου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Δείτε με μια ματιά ανά νομό, μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη

Η προθεσμία υποβολής της ένστασης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αιτιολογούν και θα στοιχειοθετούν την ένσταση, ορίζεται σε σαράντα πέντε ημέρες και αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση.
Οι αντιρρήσεις - ενστάσεις εξετάζονται μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Μετά την κύρωσή του, ο δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή.

Evia

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ
Με ορθοφωτοχάρτες για το κρίσιμο έτος του 1945, μπορούμε άμεσα να σας ενημερώσουμε σχετικά με το χαρακτήρα και το είδος της βλάστησης που εμφάνιζε η ιδιοκτησία σας το 1945.
Φυσικά αυτό είναι ένα σημαντικό πρώτο στοιχείο που μπορεί να ελεγχθεί. Επίσης, εξετάζονται λήψεις αεροφωτογραφιών του 1938 του 1960, αλλά και πιο πρόσφατων ετών για μια πλήρη διαχρονική θεώρηση της ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια προχωρούμε στη σύνταξη τεκμηριωμένης μελέτης φωτοερμηνείας με ορθοφωτοχάρτες και συγκριτική απεικόνιση της έκτασης διαχρονικά με σκοπό την αδιαμφισβήτητη απόδειξη της χρήσης της υπό μελέτη έκτασης.

Χρειάζεται Φωτοερμηνεία για την Ένσταση στους Δασικούς Χάρτες;
Τι άλλο είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των θέσεών μου στην αρμόδια Επιτροπή;
Τι άλλο μπορεί να κατατεθεί στην Επιτροπή;
Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την Ένσταση;
Μέχρι πότε μπορώ να καταθέσω την Μελέτη Φωτοερμηνείας ή άλλα στοιχεία;
Μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής μπορούν να κατατεθούν άλλα έγγραφα;


Το γραφείο μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με υλικοτεχνικό εξοπλισμό που σε συνδυασμό με σημαντική εικοσαετή εμπειρία στο αντικείμενο των φωτοερμηνειών, είναι σε θέση να αναλάβει οποιαδήποτε υπόθεση εγγυώμενο την έγκαιρη και ορθή διεκπεραίωσή της. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Το έντυπο αντίρρησης συμπληρωμένο με τα στοιχεία φυσικού/νομικού προσώπου, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87) του ακινητου και τη διατύπωση της αντίρρησης.

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (κυριότητα, υποθήκη, δουλεία, προσύμφωνο πώλησης - δωρεάς ακινήτου κ.α.)

Γ. Το αποδεικτικό πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους
 
Δ. Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
 
Ε. Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του υποβάλλοντος την αντίρρηση (λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ).
 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Εμβαδόν (σε στρέμματα) έως: Παράβολο Ένστασης
0,1 10 €
1 40 €
5 90 €
10 180 €
20 350 €
100 700 €
300 1.400 €
>300 3.300 


 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button