Ένσταση Κτηματολογίου

ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Οι ιδιοκτήτες των 1.261.000 ενεργών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων μπορούν να κάνουν ένσταση έως τις 24 Ιουνίου 2019 για πιθανά σφάλματα ή παραλήψεις που θα εντοπίσουν.
Ελέγξτε τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά που αφορούν τα ακίνητά σας στον Δήμα Αθήνας.
Ο έλεγχος που θα κάνετε αφορά από
• τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας κλπ) έως
• πολύ σημαντικά στοιχεία που αφορούν την θέση, το εμβαδόν της ιδιοκτησίας ή και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε αυτήν αλλά ακόμα και το
• εάν υπάρχει το δικαίωμά σας στην ιδιοκτησία, αναρτημένο στα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου
Ενημερωθείτε αναλυτικά για την προανάρτηση του Κτηματολογίου στον Δήμα Αθήνας.


Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες, αναρτώνται στα γραφεία κτηματογράφησης και παραμένουν αναρτημένα για δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προθεσμίας.

ΕΝΣΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής - Ένσταση μπορεί να υποβάλλει όποιος έχει έννομο συμφέρον. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του.

Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Υπάρχουν διάφορες ενστάσεις - αιτήσεις διόρθωσης  ανάλογα με το είδος διόρθωσης:

ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ

Διόρθωση Πρόδηλου Σφάλματος
Πρόδηλο σφάλμα θεωρείται:

  • Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου
  • Λανθασμένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος δικαιώματος
  • Λανθασμένη αναγραφή του τίτλου κτήσης

 Εντυπο Αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος

Διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων

  • Θέση
  • Σχήμα
  • Όρια
  • Εμβαδόν

Έντυπο Αίτησης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων των Κτηματολογικών εγγραφών

Για την σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών ή για την έρευνα των ορίων από Αεροφωτογραφίες του παρελθόντος ή τον Εντοπισμό της ιδιοκτησίας ή απλά για την σύνταξη της ένστασης μην διστάσετε να μας συμβουλευτείτε.
Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο.
Δείτε τι συμβαίνει σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας σε σχέση με το Εθνικό Κτηματολόγιο μέσα από την εφαρμογή μας http://www.xyz.gr/app

Αίτηση Αλλαγής Δικαιούχου (εκτοπισμός)  

Οι αιτήσεις 2 και 3 υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 2 μηνών (& 4 μηνών για τους αλλοδαπούς) και εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων.

Η επιτροπή ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένως για τις ενστάσεις εντός 2 μηνών από την παράδοση των φακέλλων των ενστάσεων από το γραφείο κτηματογράφησης.

Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε μετά η διά πληρεξουσίου δικηγόρου, ενώ επιτρέπεται και η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.

 

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button