Παραπομπές

Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με τη Δήλωση

Απαραίτητα

Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου (συμβόλαιο)

Αποδεικτικό καταβολής παγίου τέλους κτηματογράφησης

Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας ή λογαριασμού ΔΕΗ (έγγραφο που να προκύπτει το ΑΦΜ)

Προαιρετικά

Τοπογραφικό διάγραμμα

Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών)

Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού μεταγραφής

Ειδικές Περιπτώσεις Δηλώσεων

Δικαιώματος Κυριότητας, Δουλείας, Προσδοκίας
Δικαιωμάτων Εμπράγματων Ασφαλειών
Κατασχέσεων
Εγγραπτέων Αγωγών
Εγγραπτέων Μισθώσεων
Δικαιώματος Μεταλλειοκτησίας
Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
Δικαιώματος Νομής από Αναδασμό
Δικαιολογητικά Ειδικών Περιπτώσεων Δηλώσεων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.