Παραπομπές

Δασαρχείο

Η δομή της Δασικής Υπηρεσίας: Αποτελεί την βασική δημόσια υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.
Ο Τομέας δασών εντάχθηκε στις 12 διοικητικές περιφέρειες. Σε κάθε περιφέρεια υπάρχει η διεύθυνση δασών περιφέρειας (ΔΔΠ) η οποία συντονίζει τις υφιστάμενες δασικές υπηρεσίες της περιφέρειας σε επίπεδο νομού. Σε κάθε νομό υπάρχει μια Διεύθυνση Δασών Νομού (ΔΔΝ) που εκτός από τις δικές της αρμοδιότητες συντονίζει και μερικά ακόμη δασαρχεία του νομού.
Τα δασαρχεία με την σειρά τους διαιρούν την περιοχή εποπτείας τους σε δασονομεία τα οποία θεωρούνται οργανικές υπομονάδες αλλά δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια. Μπορεί να εδρεύουν σε διαφορετικό χώρο από το δασαρχείο που ανήκουν και στελεχώνονται από δασοφύλακες και τεχνολόγο δασοπονίας ως επικεφαλή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.