Νέφος Σημείων

3D Point Cloud Transparent

Το Νέφος Σημείων ή Point Cloud είναι το τελικό αποτέλεσμα της τρισδιάστατης Σάρωσης που κάνουμε στους χώρους που σας ενδιαφέρει. Κάθε σημείο του Νέφους έχει x y z συντεταγμένες στο χώρο. Ταυτόχρονα το κάθε σημείο περιέχει και τη χρωματική πληροφορία και συνδέεται με τα στοιχειώδη ιχνοστοιχεία (pixel) που αποτυπώνονται από φωτογραφική μηχανή που βρίσκεται στο εσωτερικού του ίδιου οργάνου. Έτσι αποτυπώνονται ουσιαστικά εκατομμύρια σημεία - pixel σε τρεις διαστάσεις στο χώρο.


Η ακρίβεια των μετρήσεων και των σχετικών θέσεων των σημείων είναι της τάξης του χιλιοστού του μέτρου.


Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

Τα Νέφη Σημείων Έγχρωμα με Γεωαναφορά - Εξάρτηση στο Ε.Γ.Σ.Α.’87

 

 

  • Τοπογραφική Απόλυτη Ακρίβεια
  • Δυνατότητα ελέγχου κατασκευών
  • Τρισδιάστατη Σχεδίαση: εργαστήριο που συνδυάζει υψηλής ευκρίνειας εικόνες με 3D μοντέλα
  • Υψηλής Ακρίβειας Ορθοεικόνες
  • Υψηλής αισθητικής παρουσίαση – Υψηλής ποιότητας εικόνες
  • Προσβασιμότητα παραγόμενου προϊόντος μέσω internet
  • H ΧΥΖ διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001 - 2008 "ΕΙΔΙΚΩΝ 3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ LASER SCANNER" από την Bureau Veritas
  • 22 χρόνια πείρας και συνέπειας σε μεγάλα Τεχνικά Έργα
  • Γιατί ΧΥΖ είναι οι Τρεις Διαστάσεις!

Εφαρμογές σε Μελέτες

Εφαρμογές στην Κατασκευή