Laser Scanning σε Τεχνικά Έργα

Αποτυπώσεις με Χωρικούς Σαρωτές Terrestrial Laser Scanning

Η μέθοδος

Η ψηφιακή σάρωση αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια νέα μέθοδο αποτύπωσης και γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτιρίων, μεγάλων τεχνικών έργων όπως οδικοί άξονες, γέφυρες, σήραγγες, φράγματα και γενικότερα ειδικών κατασκευών, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών μνημείων.

Οι δυνατότητες

Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο πεδίο, για μήκη που φτάνουν μέχρι και τα 130 μέτρα, σαρώνει το ανάγλυφο και η ψηφιακή πληροφορία μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατομμυρίων σημείων (σε πυκνό κάναβο έως 1X2mm) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1.000.000 σημεία/sec).
Από τα βασικά βήματα της διαδικασίας αποτύπωσης με τη βοήθεια του Laser Scanner είναι η εργασία που λαμβάνει χώρα μετά το πεδίο στο γραφείο.

► LASER SCANNING & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Σαρώνουμε αποτυπώνουμε τους χώρους σας με τη βοήθεια χωρικού σαρωτή Terrestrial Laser Scanner με ακρίβεια βιομηχανικής γεωδαισίας που φτάνει έως τα 2mm. Ο σαρωτής αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, τα οποία γεωαναφέρονται και συνδυάζονται με φωτογράφιση που γίνεται με τα τελειότερα σύγχρονα μέσα. Η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε δυνατά υπολογιστικά συστήματα.
► ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων παράγουμε «όπως ακριβώς είναι» σε κλίμακα 1:1 (As built models)
Τα μοντέλα μπορούν να έχουν την φωτογραφική υφή του πραγματικού χώρου ή αντικειμένου
► ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΟΥΜΕ
Προγραμματίστε και σχεδιάστε νέες προσθήκες και επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις σας με κατασκευαστική ακρίβεια μεταλλικών κατασκευών
► ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
Διαδραστική περιήγηση στο χώρο, όπου η μελετητική ομάδα, η διοίκηση του έργου ή κάποιος πιθανός πελάτης μπορεί να μοιραστεί πλούσιο οπτικό υλικό. Υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων σε τρεις διαστάσεις στον χώρο. Οι αποφάσεις παίρνονται αμέσως.
Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη με λιγότερα έξοδα μετακινήσεων. Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη με λιγότερα έξοδα μετακινήσεων.

Τα παραγόμενα

Ο σαρωτής, επειδή αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα. Ένα από τα λογισμικά που διαθέτει η ΧΥΖ σχετικά με τις εφαρμογές αυτές είναι το RealWorks Advanced Plant Tank της Trimble, Μερικές από τις δυνατότητές του είναι:

 • Η επεξεργασία εκατοντάδων εκατομμυρίων σημείων με ιδιαίτερη ευχέρεια
 • Άμεσος υπολογισμός μηκών, υψών, γωνιών, ακτινών, όγκων και δημιουργία επιφανειών κάθε μορφής
 • Αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστικών όπως τομές, σωληνώσεις και μεταλλικά στοιχεία, ηλεκτρικά καλώδια, γραμμές δρόμων κλπ
 • Εξαγωγή δεδομένων απ’ ευθείας σε μορφή DXF, IGES κλπ
 • Αυτοματοποιημένη δυνατότητα σύνθεσης του νέφους σημείων από πολλαπλές στάσεις χωρίς τη χρήση ειδικών στόχων
 • Έλεγχος μικρομετακινήσεων στρεβλώσεων

Τα δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν είναι:

 • "νέφη σημείων" συντεταγμένων 3 διαστάσεων (x, y, z)
 • οριζόντιες, κατακόρυφες τομές, όψεις
 • ορθοφωτογραφίες, ανηγμένες φωτογραφικές όψεις μνημείων - κτιρίων
 • τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα DTM, DSM
 • ογκομετρήσεις εξορύξεων
 • profiling - δυνατότητα επιλογής διατομών
 • τοπογραφικές αποδόσεις (κατόψεις, τομές)
 • as built (Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης)
 • αναπτύγματα επιφανειών
 • σύγκριση "νεφών", έλεγχος μικρομετακινήσεων
 • περιηγητικά βίντεο
 • δημιουργία 3D αντιγράφων υψηλής πιστότητας για τη δημιουργία αντίγραφου - δίδυμης κατασκευής
 • γεωμετρική τεκμηρίωση και συσχετισμός με θεωρητικό μοντέλο

Οι εφαρμογές LASER SCANNING σε Εργοτάξια

Οι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας του Laser Scanner είναι ποικίλες και βρίσκουν έδαφος σε περιπτώσεις:

 • Αποτυπώσεις Σηράγγων
 • Αποτυπώσεις και παρακολουθήσεις μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμοι, γέφυρες, κόμβοι, φράγματα κλπ)
 • Αποτυπώσεις γεωμετρικά πολύπλοκων κατασκευών
 • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κτιρίων
 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, Αποτυπώσεις όψεων κτιρίων με φωτογραμμετρικές ή συμβατικές μεθόδους (επίγεια φωτογράφηση, φωτογραμμετρική απόδοση σε συνδυασμό με αποτύπωση Laser Scanner)
 • Ίδρυση υποβάθρου για την παραγωγή Building Information Modeling - BIM
 • Βιομηχανικές εφαρμογές - As built 3D drawings - Βιομηχανική γεωδαισία για κατασκευές σε εργοστάσια
 • Δημιουργία μοντέλων των ευρημάτων για επανασυναρμολόγηση αποδομημένων κατασκευών
 • Αποτυπώσεις Σταδίων ή άλλων κατασκευών με απόδοση σε τρισδιάστατη απεικόνιση
 • Αποτυπώσεις περιοχών με δύσκολη πρόσβαση
 • Αποτυπώσεις και πλήρης τεκμηρίωση ευαίσθητων περιοχών υψηλής πολιτιστικής αξίας: Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
 • Άμεση και τεκμηριωμένη καταγραφή χώρων συμβάντων στον εργοτάξιο για οικονομική απαίτηση αποζημίωσης (claims)
 • Αποτυπώσεις Μεταλλείων - Ορυχείων

Τα πλεονεκτήματα

 • Πολύ γρήγορη αυτοματοποιημένη λήψη δεδομένων στο πεδίο
 • Προσφέρουμε πολύ μεγαλύτερη χωρική ακρίβεια (τάξης του χιλιοστού)
 • Η τελική πληροφορία είναι σε πραγματικά τρεις διαστάσεις
 • Διασφαλίζουμε την ελάχιστη διακοπή των συνηθισμένων εργασιών του χώρου
 • Οι τεχνικές σάρωσης είναι κατάλληλες για πολύπλοκα και επικίνδυνα περιβάλλοντα
 • Μετά από τις δικές μας σαρώσεις μπορείτε να επισκεφτείτε εικονικά τον χώρο
 • Προσφέρουμε εκπληκτικά οπτικά αποτελέσματα σε 3D

Η ΧΥΖ παρέχει τοπογραφική υποστήριξη σε εργοτάξια και τεχνικά έργα, πριν ακόμα και την έναρξη της λειτουργίας τους, ιδρύοντας το σύστημα αναφοράς του Έργου και στήνοντας το Δίκτυο Ελέγχου, οργανώνοντας την αποτύπωση της αρχικής κατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου. Η πολυετής πείρα μας σε ποικίλα και απαιτητικά έργα, συμπληρώνεται από τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την απόκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών, γεγονός που εγγυάται ένα εξαιρετικά ακριβές τελικό αποτέλεσμα μέσα στα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πριν την έναρξη του έργου
ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ για ελέγχους ή για ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ AS BUILT DRAWINGS
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ
Αποτυπώσεις με συμβατικές μεθόδους (Land Surveying)
Κλασική Τοπογραφική Αποτύπωση με Πολλούς Αυτοματισμούς
Αποτύπωση με GPS
Αποτύπωση με χωροβάτη
Αποτυπώσεις με Χωρικούς Σαρωτές Terrestrial Laser Scanning
ΧΩΡΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ
Οι δυνατότητες
Τα παραγόμενα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER SCANNING ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
ΧΑΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ΈΡΓΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Πιστοποίηση ISO 9001 - 2015
ΧΥΖ ΟΕ

 

 • Τοπογραφική Απόλυτη Ακρίβεια
 • Δυνατότητα ελέγχου κατασκευών
 • Τρισδιάστατη Σχεδίαση: εργαστήριο που συνδυάζει υψηλής ευκρίνειας εικόνες με 3D μοντέλα
 • Υψηλής Ακρίβειας Ορθοεικόνες
 • Υψηλής αισθητικής παρουσίαση – Υψηλής ποιότητας εικόνες
 • Προσβασιμότητα παραγόμενου προϊόντος μέσω internet
 • H ΧΥΖ διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001 - 2008 "ΕΙΔΙΚΩΝ 3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ LASER SCANNER" από την Bureau Veritas
 • 22 χρόνια πείρας και συνέπειας σε μεγάλα Τεχνικά Έργα
 • Γιατί ΧΥΖ είναι οι Τρεις Διαστάσεις!

Εφαρμογές σε Μελέτες

Εφαρμογές στην Κατασκευή