Διαδικασία Επαναπροσδιορισμού Θέσης και Ορίων ακινήτων

Η διαδικασία επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων έχει ξεκινήσει για τις περιοχές της Λέσβου, Χίου, Λευκάδας, Αλοννήσου και Λοκρών και έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις παραπάνω περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν στα αντίστοιχα Γραφεία Συλλογής Αναφορών Επαναπροσδιορισμού προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να ξεκαθαριστούν οριστικά τυχόν προβλήματα που υπάρχουν στη γεωμετρική απεικόνιση των περιουσιών τους.

Δικαίωμα υποβολής αναφοράς έχουν όλοι οι δικαιούχοι εγγραπτέων δικαιωμάτων σε ακίνητα της κτηματογραφημένης περιοχής (π.χ. κυριότητα, επικαρπία, πραγματική δουλεία κλπ.). Επίσης, όσοι δεν υπέβαλαν δήλωση ιδιοκτησίας κατά την περίοδο της κτηματογράφησης, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία, προκειμένου να εντοπιστεί το ακίνητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αναφορά υποβάλλεται για τα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (θέση ή όρια) και όχι για το δικαίωμα.

Ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο που θα διευκολύνει την επεξεργασία της αναφοράς και συστήνεται να συνυποβληθεί, εφόσον υπάρχει, είναι τυχόν πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, είτε αυτό έχει επισυναφθεί σε τίτλο ήδη καταχωρισμένο στο κτηματολογικό βιβλίο, είτε όχι.

Η Υποβολή αναφοράς από τους δικαιούχους των ακινήτων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ενδιαφέροντος γίνεται με το Έντυπο: «Αναφορά στοιχείων για τη συμμετοχή στη διαδικασία Επαναπροσδιορισμού θέσης & ορίων των ακινήτων στα κτηματολογικά διαγράμματα»