Γιατί με την XYZ;

  1. Τοπογραφική Απόλυτη Ακρίβεια
  2. Δυνατότητα ελέγχου κατασκευών
  3. Τρισδιάστατη Σχεδίαση: εργαστήριο που συνδυάζει υψηλής ευκρίνειας εικόνες με 3D μοντέλα
  4. Υψηλής Ακρίβειας Ορθοεικόνες
  5. Υψηλής αισθητικής παρουσίαση – Υψηλής ποιότητας εικόνες
  6. Προσβασιμότητα παραγόμενου προϊόντος μέσω internet
  7. H ΧΥΖ διαθέτει Πιστοποίηση ISO 9001 - 2008 "ΕΙΔΙΚΩΝ 3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ LASER SCANNER" από την Bureau Veritas
  8.  22 χρόνια πείρας και συνέπειας σε μεγάλα Τεχνικά Έργα
  9. Γιατί ΧΥΖ είναι οι Τρεις Διαστάσεις !

Εφαρμογές σε Μελέτες 

Εφαρμογές στην Κατασκευή

Τι είναι το Laser Scanning;