Φωτοσταθερά

Τα φωτοσταθερά (Ground Control Points ή GCPs) είναι χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους τα οποία είναι ευδιάκριτα σε αεροφωτογραφίες (από αεροσκάφοι ή UAV) ή σε επίγειες λήψεις ή σε δορυφορικές εικόνες. Τα σημεία αυτά αποτυπώνονται σε κάποιο δίκτυο συντεταγμένων ως προς τη θέση αλλά και ως προς το υψόμετρο.

Τα σημεία αυτά μπορεί να είναι χαρακτηριστικά φυσικά σημεία ή σημεία  που εντοπίζονται σε τεχνικές κατασκευές, οπότε επιλέγονται μετά τη φωτοληψία ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται και με το αν είναι ευκρινή ή όχι.

Σημαντικό για την ακρίβεια της φωτογραμμετρικής απόδοσης που θα ακολουθήσει, είναι τα φωτοσταθερά να καλύπτουν τα όρια του επικαλυπτόμενου τμήματος των φωτοζευγών αλλά και τα υψομετρικά όρια της περιοχής (ψηλότερο και χαμηλότερο σημείο του ανάγλυφου του εδάφους) που καλύπτουν.

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη για τις διαδικασίες με τις οποίες εκπονεί τέτοιου είδους μελέτες με ISO 9001-2008 και αναλαμβάνει τον εντοπισμό και την αποτύπωση φωτοσταθερών.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολότερη και ακριβέστερη ταύτιση με το αναπαραχθέν μοντέλο φωτοσταθερών, μπορούν αν υλοποιηθούν στο έδαφος προ της φωτοληψίας με συγκεκριμένες προδιαγραφές και μεγέθη ανάλογα με την κλίμακα των αεροφωτογραφιών που θα ληφθούν.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υλοποίηση και την αποτύπωση φωτοσταθερών σε ολόκληρη της Ελλάδα με οικονομικά συμφέρουσες τιμές. Για την αποτύπωση χρησιμοποιούνται από το εξειδικευμένο συνεργείο εξοπλισμένο με δέκτες GPS τελευταίας τεχνολογίας.

Τα παραδοτέα προϊόντα είναι:

  • Λίστα που περιλαμβάνει τον αριθμό φωτοσταθερού, ακρίβεια μέτρησης, συντεταγμένες φ,λ, υψόμετρο (latitude, longitude, ellipsoidheight) x, y, z (σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87), ημερομηνία.
  • Χειρόγραφο σκαρίφημα υπαίθρου (παραδοτέο σε μορφή GIF) που προσδιορίζει τη θέση του φωτοσταθερού και χρήσιμα σχόλια και λεπτομέρειες για την αποτύπωση αυτού.
  • Ψηφιακές επίγειες φωτογραφίες του φωτοσταθερού σε μορφή αρχείου JPEG.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button